Alarm uitschakelen (modellen tot 2006)

Alarm uitschakelen (modellen tot 2006)

Persoonlijke beveiligingssysteemcode

 • Zet de MOTORSCHAKELAAR op OFF (uit).
 • Draai de CONTACTSLEUTEL naar ACC (accessoires).
 • Houd beide richtingaanwijzerschakelaars ingedrukt tot bevestiging is ontvangen.
 • Voer het eerste cijfer van de code in (a) door de linkerrichtingaanwijzerschakelaar (a) keer in te drukken.
 • Druk 1x op de rechterrichtingaanwijzerschakelaar.
 • Voer het eerste cijfer van de code in (b) door de linkerrichtingaanwijzerschakelaar (b) keer in te drukken.
 • Druk 1x op de rechterrichtingaanwijzerschakelaar.
 • Voer het eerste cijfer van de code in (c) door de linkerrichtingaanwijzerschakelaar (c) keer in te drukken.
 • Druk 1x op de rechterrichtingaanwijzerschakelaar.
 • Voer het eerste cijfer van de code in (d) door de linkerrichtingaanwijzerschakelaar (d) keer in te drukken.
 • Druk 1x op de rechterrichtingaanwijzerschakelaar.
 • Voer het eerste cijfer van de code in (e) door de linkerrichtingaanwijzerschakelaar (e) keer in te drukken.
 • Druk 1x op de rechterrichtingaanwijzerschakelaar.

Werking van standaardbeveiligingssysteem

Het systeem inschakelen:

Houd de knop op de sleutelhanger ingedrukt tot het systeem reageert met twee richtingaanwijzersignalen en twee geluidssignalen van de optionele sirene.

Het systeem uitschakelen:

Druk de knop op de sleutelhanger snel twee keer in. Het systeem reageert met één richtingaanwijzersignaal.

Servicetransportmodus:

 • Zet de MOTORSCHAKELAAR op OFF (uit).
 • Draai de CONTACTSLEUTEL naar AAN.
 • Houd de knop op de sleutelhanger ingedrukt tot bevestiging is ontvagen.