Deelname door niet-leden

Deelnemers aan een rit die geen lid zijn van WPC of een introducee die meerijdt dienen een vrijwaringsverklaring in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de Head Roadcaptain of een bestuurslid voordat zij mogen deelnemen. Het formulier kunt u hier downloaden: Vrijwaring