Alarm uitschakelen (modellen 2007 en later)

Alarm uitschakelen (modellen 2007 en later)

Persoonlijk identificatienummer (pincode) Voorbeeld: a – b – c – d – e

 • Draai de contactsleutel naar IGNITION (ontsteking) en houd beide richtingaanwijzerschakelaars ingedrukt tot dat 5 streepjes zichtbaar worden in het kilometertellervenster.
 • Voer het eerste cijfer van de code (a) in door de linkerrichtingaanwijzerschakelaar (a) keer in te drukken.
 • Druk 1x op de rechterrichtingaanwijzerschakelaar.
 • Voer het tweede cijfer van de code (b) in door de linkerrichtingaanwijzerschakelaar (b) keer in te drukken.
 • Druk 1x op de rechterrichtingaanwijzerschakelaar. Voer het derde cijfer van de code (c) in door de               linkerrichtingaanwijzerschakelaar (c) keer in te drukken.
 • Druk 1x op de rechterrichtingaanwijzerschakelaar.
 • Voer het tweede cijfer van de code (d) in door de linkerrichtingaanwijzerschakelaar (d) keer in te drukken.
 • Druk 1x op de rechterrichtingaanwijzerschakelaar.
 • Voer het tweede cijfer van de code (e) in door de linkerrichtingaanwijzerschakelaar (e) keer in te drukken.
 • Druk 1x op de rechterrichtingaanwijzerschakelaar.

Bediening

Het systeem inschakelen

Parkeer de motorfiets en draai de contactsleutel in de stand OFF (uit). Binnen 5 seconden reageert het systeem met 2 knippersignalen van de richtaanwijzers en 2 geluidssignalen van de optionele sirene.

Het systeem uitschakelen

Indien een toegewezen afstandsbediening aanwezig is, schakelt het systeem zich automatisch uit wanneer de contactsleutel naar AAN gedraaid wordt. Het sleutelsymbool licht 4 seconden op en de optionele sirene reageert met een geluidssignaal.


Transportmodus

Het systeem inschakelen

 • Draai de contactsleutel naar AAN en zet de motorschakelaar op UIT.
 • Draai de contactsleutel naar ACC (accessoires).
 • Druk op beide richtingaanwijzerschakelaars.
 • De richtingaanwijzers zullen 1x knipperen.
 • Draai de contactsleutel naar OFF (uit). Het systeem reageert met 3 knippersignalen van de richtingaanwijzers.

Het systeem uitschakelen

 • Draai de contactsleutel naar AAN, met de afstandbediening aanwezig.
 • Zet de motorschakelaar op LOPEN om de transportmodus af te sluiten.